Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VII/55/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.06.2019 , wersja 1
Początek strony