Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/94/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020 , wersja 1
Początek strony