Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XI/78/2019, Z dnia: 27.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/272/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Mielec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.12.2019 , wersja 1
Początek strony