Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: III/28/2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia .
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 08.01.2019 , wersja 1
Początek strony