Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVII/294/2013, Z dnia: 05.12.2013, Zmieniana:  
zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
Informacja wytworzona przez dnia .
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 19.12.2013 , wersja 1
Początek strony