Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XI/69/2015, Z dnia: 29.10.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec
Załączniki:
XI_69_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia .
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.11.2015 , wersja 2
Początek strony