Wójt Gminy Mielec (wygasły...)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Podleszany.

Załączniki:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym (licytacja)
Zgłoszenie do przetargu - WZÓR 1
Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego – WZÓR 2
Oświadczenie nabywcy o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego – WZÓR 3
Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych – WZÓR 4
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 05.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 05.01.2018. Odsłon 5178, Wersja 3