WÓJT GMINY MIELEC (wygasły...)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Mielec nieruchomości położonych w Chorzelowie

Załączniki:
OGLOSZENIE O PRZETARGU - CHORZELOW
Informacja wytworzona przez Elżbieta Tymuła dnia 02.04.2014
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 02.05.2014. Odsłon 5566, Wersja 2