Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2017 roku z zakresu: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 roku z różnych dyscyplin sportowych ."


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 23.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 23.01.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 612, Wersja 1
Początek strony