OGŁOSZENIE

naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 01.02.2016
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 01.02.2016 15:33. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 375, Wersja 1
Początek strony