Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2017 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2017 r."


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.01.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 450, Wersja 1
Początek strony