OGŁOSZENIE

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii
Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek
działające w imieniu URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
niniejszym zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie planowanej inwestycji pn.:
"ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC"
ETAP IV - BUDOWA NOWEGO ODCNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 985 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE WISŁOCE
Spotkanie informacyjne zostanie przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się zainteresowanymi osobami w dniu 17.09.2014r. (środa) w godz. 15:30÷18:30 w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
przy al. Niepodległości 7 w sali konferencyjnej nr 1.
Głównym celem spotkania jest poinformowanie społeczności lokalnej o wstępnych propozycjach rozwiązań projektowych planowanej inwestycji wraz z ich prezentacją oraz stworzenie zainteresowanym osobom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.

powrót...
Informacja wytworzona przez Mirosław Serafin dnia 05.09.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 05.09.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 692, Wersja 1
Początek strony