OGŁOSZENIE

naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.02.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.02.2015. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1294, Wersja 2
Początek strony