PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ...


powrót...
Załączniki:
protokol.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.11.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.11.2015 13:46. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 577, Wersja 1
Początek strony