Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) , § 6, ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/285/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
w związku z ofertą złożoną przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło terenowe , 39-300 Mielec, Podleszany 250, Wójt Gminy Mielec uznając celowość realizacji niniejszego zadania postanowił zlecić w/w stowarzyszeniu realizację zadania pn. „ Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, Biała Niedziela „Lepiej zapobiegać niż leczyć." przyznając na ten cel kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 zł.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.09.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 18.09.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 580, Wersja 1
Początek strony