OGŁOSZENIE

naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego 2016 r.


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 01.02.2016
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 01.02.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 661, Wersja 1
Początek strony