Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Mielec z zakresu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych w 2017 r.” odbytego w dniach 3 i 9 marca 2017 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.03.2017 09:50. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 257, Wersja 1
Początek strony