Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji wykonania zadania publicznego Gminy Mielec w 2017 r. pn „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2017 r.”


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.03.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 487, Wersja 1
Początek strony