Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.Załączniki:
Ogłoszenie konsultacji
Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 11.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.10.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 24605, Wersja 1