Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Mielec ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 11.10.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.10.2016. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 604, Wersja 1
Początek strony