Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 7 listopada 2017 r.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 13.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 13.11.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 450, Wersja 1
Początek strony