OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mielec informuje, że został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.01.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 29.01.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 666, Wersja 1
Początek strony