OGŁOSZENIE

naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2015


powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.02.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.02.2015 09:07. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 453, Wersja 1
Początek strony