Informacja o przyznanych nagrodach za wybitne osiągnięcia sportowe

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe /Dz. Urz. Woj. Podk. z 201 lr. Nr 192.poz.3205/ przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla:
  • Pauliny Buziak - Śmiatacz - mieszkanki Gminy Mielec za wybitne osiągnięcia sportowe w chodzie sportowym we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2016 r. nagroda w wysokości 4 000,00- zł
  • Jakuba Kipy - mieszkańca gminy Mielec za wybitne osiągnięcia w układaniu kostki Rubika na czas w kategorii With Feet we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w 2016 r. .nagroda w wysokości 4 000,00- zł

powrót...
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 14.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.04.2017 10:14. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 171, Wersja 1
Początek strony