Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2019 Utworzono: 02.07.2019

aktualne... Początek strony