Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2019 Utworzono: 02.07.2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.07.2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2016 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.07.2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 rok
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 19.07.2018

aktualne... Początek strony