Wnioski do pobrania

 

 Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Mielec

 Wniosek o udzielenie zezwolenia / zmianę danych / na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Mielec

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

 Wniosek o zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znaczaco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o odbiór zdemontowanych z budynku wyrobów budowlanych zawierających azbest złożonych na terenie posesji

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 Wniosek o demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Mirosław Serafin dnia 17.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.07.2019 13:20. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1221
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony