Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2019 Utworzono: 21.10.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.323.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.507/14 położonej w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2019 Utworzono: 18.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 638/4, 638/5 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 647, 648/2 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 16.10.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2019.AH.24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka”.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2019.AH.23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103 427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka”.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 15.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1488/29, 1488/9, 1465, 1488/22, 1488/28, 1488/16, 1488/30, 1488/31, 1488/41, 1488/43, 1488/42, 1488/21 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2019 Utworzono: 14.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.10.2019 r. w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działce nr ewid. gr.1123/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2019 Utworzono: 11.10.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.292.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg do rowów przydrożnych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 103427 Wola Mielecka do osiedla wraz z drogami wewnętrznymi w granicach pasa drogowego w m. Wola Mielecka".
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuszów Narodowy
Obwieszczenie Nr BB.6733.35.2019 Wójta Gminy Tuszów Narodowy z dnia 4.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, słupowej stacji transforma-torowej 15kV / 0,4kV oraz odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową przyłączy nN-0,4Kv" w miejscowości Chorzelów, [...] gm.Mielec"
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 07.10.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.339.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 519/6, 519/8, 519/9, 519/17, 519/22, 519/23, 519/24 położonych w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.324.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 1399/1, 1400/5, 1400/6,1400/2 położonych w miejscowości Podleszany.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 03.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ”na działkach nr ewid. gr. 284/1, 319/3, 319/36, 319/37, 319/38 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2019 Utworzono: 02.10.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 106/18, 105 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1488/29, 1488/9, 1465, 1488/22, 1488/28, 1488/16, 1488/30, 1488/31, 1488/41, 1488/43, 1488/42, 1488/21 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.105.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 774/16 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 70/7, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/5 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 26.09.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid. gr. 33, 34/2, 34/4, 34/6, 34/8, 34/10, 34/11 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2019 Utworzono: 25.09.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.108.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.09.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 1800/19 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2019 Utworzono: 23.09.2019

archiwum... Początek strony