Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 12.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z sieciową przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 12.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 11.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.13.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 547/6, 548/1, 548/2, 548/3 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2019 Utworzono: 11.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.10.2012 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.88.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.10.2012 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej - na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 771/4, 771/5, 771/10, 771/12, 771/20, 771/21, 771/22, 774/7 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 08.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 150/2, 150/3, 150/4 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 05.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.04.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2019 Utworzono: 05.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.04.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1044/1, 1044/2, 1046 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.04.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2019 Utworzono: 01.04.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: . „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” na działkach nr ewid.gr. 12/10, 1800/7, 1800/13, 1800/14, 1800/15, 1800/18, 1800/19 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2019 Utworzono: 29.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 617, 543/1, 164/2, 164/17, 164/18, 164/20, 164/21, 164/4, 164/5 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 29.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekty do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z sieciową przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 28.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 519/19, 519/9, 519/8, 519/28, 519/27 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 27.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 27.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2019 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2019 Utworzono: 26.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.19.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe - kondygnację mieszkalną na działce nr ewid. 1239/16 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 25.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1044/1, 1044/2, 1046 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.88.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej - na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 18.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” na działkach nr ewid.gr. 12/10, 1800/7, 1800/13, 1800/14, 1800/15, 1800/18, 1800/19 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.03.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1462/2, 1462/11, 1462/12, 1462/7 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2019 Utworzono: 14.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2019 Utworzono: 11.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.4.421.65.2019.RF Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej (ścieki gromadzone w bezodpływowym zbiorniku) do oczyszczalni ścieków MPGK Sp. z o. o. w Mielcu, z lokal
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 28.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z sieciową przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2019 Utworzono: 05.03.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 617, 543/1, 164/2, 164/17, 164/18, 164/20, 164/21, 164/4, 164/5 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2019 Utworzono: 18.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z sieciową przepompownią ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 14.02.2019
Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018 r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 546 Prawo Wodne
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 31.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin
Obwieszczenie Nr Rn.6220.1-c.2019 Wójta Gminy Czermin z dnia 5.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.02.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany na
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.9.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz na gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na działce o nr ewid. 1075/1 obręb 41 Podleszany, gm
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.8.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wisłoki...
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.5.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz budynku garażowego na działce o nr ewid.241/4 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2019 Utworzono: 12.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1044/1, 1044/2, 1046 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 11.02.2019
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.03.2019.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec".
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 07.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej” na działkach nr ewid.gr. 12/10, 1800/7, 1800/13, 1800/14, 1800/15, 1800/18, 1800/19 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice” położonych w miejscowości Podleszany, gm.Mielec oraz na dz.269/2 położonej w miejscowości Książnice.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.02.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 26, 839, 67/3, 67/2, 67/1 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2019 Utworzono: 29.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.175.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/22 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2019 Utworzono: 25.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2019 Utworzono: 24.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2019 Utworzono: 23.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 22.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.01.2019 r.w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: :„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec”.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2019 Utworzono: 10.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działkach nr ewid.gr. 310/1, 308/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.25 c z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 21.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.175.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/22 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2018 Utworzono: 27.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6003C” na działce nr 1193 położonej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.43.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Książnice, gmina Mielec”
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 19.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.60.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid. gr. 1168 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.58.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 916, 923/31, 923/28, 923/30 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2018 Utworzono: 18.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy z dnia 06.08.2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja dwóch zbiorników retencyjnych w oddziale 57 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych, położonych w miejscowości Podleszany na dz. nr ew. 1920/7”.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działce nr ewid.gr. 310/1 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.91.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez P. Dawida Leśniaka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego – budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 obręb 47 –
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.92.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego na działce o nr ewid. 1169/3 obręb 47- Wola Mielecka, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.57.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 537/7, 537/10 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.56.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 232/2, 232/4, 232/3, 229/2 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.55.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 305/1, 305/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.45.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 976 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 30.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6722.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.11.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" w Szydłowcu w gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa stanowiska słupowego dla systemu alarmowania ludności” na działce nr ewid.gr. 227/10 położonej w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2018 Utworzono: 22.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.86.87.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 8 listopada 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 15.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 15.11.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. NR MIE6003C” na działce nr ewid.gr. 1193 położonej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1498/21, 1498/22, 1861/2, 1899 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.53.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 932/9, 686/1, 686/2 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 14.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2018 Utworzono: 09.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.50.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 6.11.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany i Książnice”.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 06.11.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.52.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Chorzelów” na działce nr ewid.gr. 310/1 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 31.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2018 Utworzono: 31.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WPN.6320.2.32.2018.OB.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 października 2018 r. o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.51.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanej na działkach 1070/10, 1070/11,1070/14,1070/15,1070/16 obręb Rzędzianowice, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.32.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.49.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1311, 1901, 1401/3, 1400/7, 1400/14, 1400/16 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2018 Utworzono: 29.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8, 1177/7, 1177/6 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 26.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2018 Utworzono: 18.10.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr AB.6740.912.2018 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19.10.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 23.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.47.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 70/1, 70/5, 71, 94, 100 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2018 Utworzono: 22.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.45.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 976 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.10.2018 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.48.2018 z dnia 9 października 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2018 Utworzono: 18.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.44.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1239/25, 1239/24, 1239/23 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2018 Utworzono: 17.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 15.10.2018
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.08.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2018 Utworzono: 28.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.10.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 616/9, 543, 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 02.10.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.37.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2018 Utworzono: 27.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 181/2, 181/4, 181/3, 1165/1, 1165/3, 1165/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2018 Utworzono: 26.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.42.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1498/21, 1498/22, 1861/2, 1899 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec .
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.1070/14, 1070/15, 1070/13, 1057 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.118.2018.EK Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 września 2018 r. w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4200.6.2017.JG.55, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego odcinka dróg. wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka’.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 119250R o długości 3 965 m, relacji Krościenko - Stebnik, od km 2+650 do km 6+615.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2018 Utworzono: 11.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 616/9, 543, 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2018 Utworzono: 10.09.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1011/13, 1011/19, 1011/20 położonych w miejscowości Wola Mielecka.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 24.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 181/2, 181/4, 181/3, 1165/1, 1165/3, 1165/4 położonych w miejscowości Złotniki.
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.35.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 889/7, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11 położonych w miejscowości Chrząstów.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 20.08.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.39.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 770/9, 770/19 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.8 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2018 Utworzono: 16.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja  zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych”  na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 07.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.29.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 353/1, 353/2, 354/2, 354/1 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec 
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.28.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 06.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Modernizacja  zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych”  na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547  położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 02.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” na działkach nr ewid.gr. 10/1, 10/2, 10/17, 10/3 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.26.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.25.2018 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 01.08.2018 r. w sprawie inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ”  na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec oraz na dz.nr ew.gr. 231, 234 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.29.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 353/1, 353/2, 354/2, 354/1 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy prowadzonej z wniosku Pani Dominiki Dubiel-Kędzior i Pana Wojciecha Kędzior dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla gminy Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie.
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm.Mielec oraz na dz.nr ew.gr. 231, 234   położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 05.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 3.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku Szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny” na działkach nr ewid.gr. 992/8, 992/5 położonych w miejscowości Rydzów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.31.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. "Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych” na dz.850, 851 położonych w miejscowości Goleszów, gm.Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr.1070/14, 1070/15, 1070/13, 1057 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   bez przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku do produkcji frontów meblowych lakierowanych wraz z niezbędną infrastrukturą ” na działce nr 1362 w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2018 Utworzono: 21.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2018 Utworzono: 19.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 13.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2018 Utworzono: 12.06.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.2.4.521.30.2018.MK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w m. Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany - Zasów km 8+427,00", na dz. nr ew. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1, 1459 położonych w miejscowoś
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.28.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 258/7, 258/5, 257/4   położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.27.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1553, 1547  położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2018 Utworzono: 08.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2018 Utworzono: 05.06.2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Nr RZ.ZPU.4.521.1.947.2018.ID Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniem linii SN i nN".
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniami linii SN i nN”.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.18.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 01.06.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.64 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 04.06.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6220.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Modernizacja zbiornika retencyjnego w oddziale 72 Leśnictwa Goleszów wraz z infrastrukturą przystosowującą obiekt do ujęcia wody dla celów przeciwpożarowych położonego w miejscowości Goleszów, gm.Mielec na dz.850, 851”
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 30.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2018 Utworzono: 29.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.25.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 86, 89/2, 89/1, 90/4   położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 21.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2018 Utworzono: 16.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2018 Utworzono: 14.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.54.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.05.2018 r. w sprawie przesłania do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabydowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/11 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec. 
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2018 Utworzono: 11.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm.Mielec oraz na dz.nr ew.gr.  231, 234   położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2018 Utworzono: 10.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 08.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.22.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 800/7, 799 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2018 Utworzono: 04.05.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.57 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.56 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2018 Utworzono: 30.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach o nr ew. 1070/10, 1070/11, 1070/14, 1070/15, 1070/16 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 27.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku Szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny”.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2018 Utworzono: 27.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 26.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.2.2018.BK.9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.04.2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podleszany i Książnice, Gmina Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 25.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.20.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniami linii SN i nN”.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2018 Utworzono: 24.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.17.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 91, 1171/1, 1177/4, 1177/3, 1176/2, 1175/2, 1174 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2018 Utworzono: 16.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.16.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 763/42, 763/41, 763/40, 763/44, 763/29, 763/28, 763/3, 763/38, 763/39, 1108, 755/3 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.15.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 255, 266/1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 12.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrz
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec - obszar A.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa (ponowne)
Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.04.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.14.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 323/1, 323/4, 324, 322/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2018 Utworzono: 30.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz Trzciana, gm. Czermin”.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.13.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1932/3, 1932/4, 1932/18, 1932/17, 1932/16, 1932/15, 1932/10, 1484/1, 1484/14 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 1239/24 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 22.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.47 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2018 Utworzono: 21.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2018 Utworzono: 12.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 8.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej” na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 08.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 7.03.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2018 Utworzono: 07.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.10.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 892/1, 892/2 położonej w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2018 Utworzono: 05.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 1.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.02.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska.
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2018 Utworzono: 26.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.9.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 70/7, 94, 99/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2018 Utworzono: 23.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.8.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 543, 256, 258 położonej w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.6.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.02.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.770/9, 770/19 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2018 Utworzono: 16.02.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.78 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1.02.2018 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 02.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.40.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.02.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid.gr. 98/18 położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 05.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.02.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 167/1, 167/2 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 05.02.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.3.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2018 Utworzono: 30.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.38.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.285, 430/1, 194/6, 194/1, 291/5, 150/4, 150/3 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 26.01.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr AB.6740.1078.2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego
Obwieszczenie Nr OŚ.6540.2.2017.MS Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2018 Utworzono: 25.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.36.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2018 Utworzono: 19.01.2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Nr WOOŚ.4200.6.2017.JG.31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.1.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr ewid.gr. 774/7, 774/13, 774/16, 774/21, 774/22 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2018 Utworzono: 18.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6730.104.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 24/6 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2018 Utworzono: 11.01.2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec
Obwieszczenie Nr RGP.6733.37.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 433/13, 433/27, 433/6, 433/4, 433/35, 433/37 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2018 Utworzono: 09.01.2018

archiwum... Początek strony