Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1059/19, 1059/18, 1059/33, 1059/32, 1059/40, 1059/42, 1059/39 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 29.05.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.05.2017 10:26. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony