Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Mielec (pismo znak: RGP.6733.58.2016 z dnia 23.01.2017 r.) w dniu 26.01.2017 zostało wydane postanowienie (znak: IMi.507.1.51.2017) uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 6, 1 położonych w m. Chorzelów, gm. Mielec oraz na działkach nr ew. 912/1, 912/2 położonych w m. Chrząstów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 03.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.02.2017 08:35. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony