Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec, informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 6, 1 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec oraz na działkach nr ewid.gr. 912/1, 912/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 27.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.12.2016 10:27. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony