Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 27-12-2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.47.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 774/17, 774/20, 774/4, 774/13, 774/5, 774/6, 774/7 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański. 


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 28.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.12.2016 11:25. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony