Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podleszany, gmina Mielec w Podleszanach na działkach: 344/2, 345, 363/12, 366, 492, 494, 499, 500, 1132, 1143/1, 1902, 1142 na wniosek Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Maria Kęczkowska, Prezes Zarządu PPUH „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50, zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.  


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 12.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.01.2017 12:36. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony