Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 6,0 MPa - drugostronne zasilanie miasta Mielca wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia Q=10 000 Nm3/h”.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 03.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.04.2017 16:56. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony