Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.33.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 2.01.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej 15kV od GPZ Mielec do stacji Trafo Rzędzianowice 10 ZWD” na działkach o nr ewid. 922, 921, 1928, 1935, 1927/2, 1927/1, 1043, 1809, 1825, 1826, 1831/2, 1832, 1837/2, 1841/2, 1842/2, 1846, 1847, 1848, 1849, 1855, 1854/1, 1856/1, 1857/1, 1858, 1861/1, 1862, 1863, 1866, 1867/2, 1872/1, 1873/3, 1875, 1876/3, 1877/2, 1878/1, 1879/1, 1884, 1882/3, 1882/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, obręb 43, gm. Mielec, na działkach 876, 866, 785/3, 827, 826/3, 826/1, 804/1, 804/3, 808, 632 położonych w miejscowości Złotniki, obręb 48, gmina Mielec oraz na działkach 746, 779/5, 779/4, 779/6, 779/8, 800/1, 799/1, 800/2, 805/3, 806/3, 807 położonych w Mielcu, obręb 1 Stare Miasto.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 02.01.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.01.2018 15:07. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 6362
Początek strony