Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 23.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.04.2019 11:58. Wygasa 27.04.2018. Odsłon 8109
Wersja : 1 2 
Początek strony