Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej ” na działkach nr ewid.gr. 580/3, 581/3, 582, 583, 580/2, 581/2 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.12.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.03.2018 r.
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 23.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.03.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1