Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Trześń” na działce nr ewid.gr.720/6 położonej w miejscowości Trześń, gm. Mielec.Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 28.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.12.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1