Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 25-07-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.13.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1059/19, 1059/18, 1059/33, 1059/32, 1059/40, 1059/42, 1059/39 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 25.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.07.2017 08:56. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony