Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Nadbudowa wraz z przebudową pomieszczeń części poddasza nieużytkowego budynku Szkoły podstawowej w Rydzowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny” na działkach nr ewid.gr. 992/8, 992/5 położonych w miejscowości Rydzów, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 29.06.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.07.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1