Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków dla miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.6.2018.AD.25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
Informacja wytworzona przez Wojciech Wdowik - Regionalny Dyr dnia 21.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.12.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
2