Obwieszczenie Burmistrza Przecławia

Burmistrz Przecławia informuje, że w ramach prowadzonego postępowania z wniosku Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na Budowie wałów przeciwpowodziowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przyszłego międzywala dla przepływu wód powodziowych dla zadania pn.: "Budowa wałów przecipowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie" [...] w terenie nieposiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dniu 16.12.2016 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 29.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.12.2016 13:16. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony