Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 30-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.53.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce nr ewid. 129, 132, 1415 położonej w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 30.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.01.2017 07:45. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony