Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami ścieków dla miejscowości Książnice, w Gminie Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.11.4.2018.BK.27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 września 2018 r.
Informacja wytworzona przez Wojciech Wdowik - Regionalny Dyr dnia 17.10.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.10.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7504
1