Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 10.02.2017 r., w ramach postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.3.3.2016 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji polegającej na budowie lewego wału rzeki Wisłoki w km wału 0+000 - 4+107 oraz budowie lewego wału potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 - 1+971, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania pn.: „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”, został uzupełniony projekt budowlany niezbędny do wydania w/w decyzji.
powrót...
Informacja wytworzona przez Łukasz Pezda dnia 16.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.02.2017 15:16. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony