Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 181/2, 181/4, 181/3, 1165/1, 1165/3, 1165/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.39.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 26.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 26.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.09.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1