Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 17.05.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.05.2017 14:01. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony