Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działce nr ewid.gr. 241/1 położonej w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 20.03.2018 r.
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 20.03.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.03.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1