Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 09-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.49.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 795/5, 795/6 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański. 


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 10.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.01.2017 08:57. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony