Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr ewid.gr.1429, 1164/11, 1164/12, 1164/13, 1164/21 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 25.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 25.08.2017 10:59. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony