Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr.63/6, 63/5 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.2.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.01.2018 r.
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 18.01.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.01.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1